shadow_left
Logo
english.gif
Shadow_R
 
   
Internet Advertising Conference 2010


Hlavním smyslem celodenního odborného setkání Internet Advertising Conference 2010 byla analýza aktuální situace na mediálním trhu, a to z pohledu všech jeho účastníků - provozovatelů, agentur, zadavatelů i internetové veřejnosti. Akci pořádalo Sdružení pro internetovou reklamu, pro něž ji produkčně zajisila společnost Internet Info.
Prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici ke stažení.
Výběr fotografií najdete ve fotogalerii.


Smysl akce:
Třetí ročník celodenní konference Internet Advertising Conference opět přinesl aktuální zkušenosti zástupců nejdůležitějších společností podnikajících na českém internetu a využívajících internetovou inzerci. Účastníci konference se díky bohatému programu probíhajícímu zároveň v několika sálech dozvěděli o možnostech online inzerce, jejím efektivním využití a jejím zapojení do integrované marketingové komunikace. Konferenci v tomto roce navštívilo na 430 účastníků.

Termín:
Odborná konference Internet Advertising Conference 2010 se uskutečnila:

27. 4. 2010 ve Slovanském domě v Praze.

Konference byla celodenní s následným večerním networkingem, během kterého účastníci mohli v neformální atmosféře navazovat nové kontakty.

Témata:
Odborníci z oblasti internetové reklamy, zadavatelů reklamních kampaní či mediálních společností se sešli nad aktuálními tématy, která ovlivňují vývoj v oblasti inzertních aktivit firem na internetu. Program konference byl postaven tak, aby byl pro účastníky kompaktním průvodcem v oblasti on-line marketingu.

Plánované tematické okruhy:

 • Stav online inzerce v roce 2010
 • S čím se potýkají zadavatelé při plánování online inzerce
 • Co říkají výzkumy o internetovém prostředí v ČR
 • Budování značky prostřednictvím internetu
 • Kreativita internetových kampaní
 • Vztah internetu vůči ostatním mediatypům - tisku a televizi
 • Význam jednotlivých typů online inzerce a jejich vzájemný vliv
 • Interaktivita a cílení v mobilní reklamě
 • Jaký je význam videa na internetu
 • Hodnota prediktivního behaviorálního cílení
 • Co znamená efektivní cílení kampaně
 • Sociální sítě - budoucnost byznysu, nebo nafouknutá bublina


Cílová skupina:
Konference byla určena všem zástupcům reklamního a marketingového prostředí v České republice, především zadavatelům internetové reklamy na úrovni vedoucích pracovníků, ředitelů marketingu, či zástupců online komunikace, dále poskytovatelům obsahu a mediálním a reklamním agenturám jako zprostředkovatelům. Nechyběli ani zástupci internetových médií, novináři a členové Sdružení pro internetovou reklamu.

Organizace:
Pořadatelem a zároveň odborným garantem konference je SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu). Realizátorem konference po produkční stránce je společnost Internet Info.